fbpx

ขวดรักษ์โลก (PLA)

นวัตกรรมที่โรงงานผลิตน้ำดื่มของเราภูมิใจ

หนึ่งในนวัตกรรมที่โรงงานผลิตน้ำดื่มของเราภูมิใจ คือ “PLA” หรือ “ขวดรักษ์โลก” ซึ่งเป็นขวดที่ทำจากพืช 100 % (Bottle made from plants and 100% compostable) กล่าวได้ว่าเป็นพลาสติกชีวภาพหรือขวดอินทรีย์ธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายและนำไปรีไซเคิลได้ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้โลกของเรา และเป็นเรื่องที่ทั่วโลกต่างได้ให้ความสำคัญร่วมกัน
กระบวนการผลิต “ขวดรักษ์โลก” สามารถช่วยลดการสร้างแก๊สเรือนกระจกได้มากถึง 60% เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตขวดพลาสติกทั่วไปที่เป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปิโตรเลียม นอกจากนี้ยังเป็นขวดน้ำที่สามารถเผาได้โดยไม่ทำให้เกิดควันดำหรือกลิ่นสารเคมี เนื่องจากวัสดุที่นำมาทำขวดคือ “พืช” ซึ่งหมายความว่าโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ใช้ขวดอินทรีย์ธรรมชาตินี้ สามารถช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้
“ซัน-กรีน” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม และได้หาทางออกที่เหมาะสมเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภคทุกคน ดังนั้นเราจึงรับผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดนวัตกรรมใหม่นี้ในโรงงานผลิตน้ำดื่มของเรา สำหรับจัดจำหน่ายในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งในรูปแบบแบรนด์ OEM เพราะเป็นขวดน้ำที่สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นการผลิต จนถึงขั้นตอนย่อยสลายอย่างแท้จริง
แน่นอนว่าขวด “PLA” หรือ “ขวดรักษ์โลก” นั้นนับเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ หรือผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “ซัน-กรีน” รับผลิตน้ำดื่มที่สามารถเป็นได้มากกว่าน้ำดื่มธรรมดา แต่เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจและปลุกจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ด้วยผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่ดีกว่าเพื่ออนาคตของโลกที่เราอยู่อาศัย