fbpx

กิจกรรมที่ผ่านมาและบทความ

การดำเนินกิจกรรมทางสังคม และบทความ


 

นอกเหนือจากการให้บริการในธุรกิจโรงงานผลิตน้ำดื่มและบริการเกี่ยวกับน้ำดื่มอื่น ๆ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมทางสังคมอีกด้วย เราได้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมไทยผ่านกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน หรือกลุ่มคนต่าง ๆ ด้วยกำลังและความสามารถที่เรามีอย่างเต็มที่ คุณจึงมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้สินค้าคุณภาพจากโรงงานน้ำดื่มของเราแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นไปพร้อม ๆ กับเราด้วย