fbpx

ต่อยอดรายได้ สร้างธุรกิจเสริมด้วยการผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์

หากจะนึกถึงสินค้าอะไรสักอย่างที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเพื่อจะเริ่มต้นธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวดน่าจะเป็นหนึ่งในนั้น จากค่านิยมขอผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ธุรกิจน้ำดื่มเติบโตขึ้นทุกปี และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นพร้อม ๆ กับบริการต่าง ๆ จากโรงงานผลิตน้ำดื่ม เช่น การผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ยังช่วยให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจน้ำดื่มได้ง่ายขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลงอีกด้วย

น้ำดื่มบรรจุขวดได้กลายเป็นสินค้าที่มีความต้องการจากผู้บริโภค จากเดิมที่ในอดีตน้ำดื่มหลัก ๆ มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ น้ำฝน หรือน้ำประปา ได้กลายมาเป็นธุรกิจน้ำดื่มโดยมีหลายปัจจัยสนับสนุน เช่น สารเคมีจากการเกษตร มลภาวะทางน้ำและอากาศที่ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติไม่สะอาดพอจะดื่มได้ กระแสการใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้บริโภคที่มากขึ้น จนถึงความต้องการความสะดวกสบายในการหาซื้อและบริโภค เมื่อความต้องการมากขึ้นการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดก็มากขึ้นด้วย

ยิ่งในปัจจุบันการผลิตน้ำดื่มมีการกำหนดมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของน้ำดื่มที่สูงขึ้น การเปิดโรงงานน้ำดื่มถูกควบคุมด้วยหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต หรือมาตรฐาน GMP ทำให้การเปิดโรงงานน้ำดื่มต้องลงทุนสูงกว่าในอดีต อย่างไรก็ตามบริการผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์จากโรงงานน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานแล้ว อาจเป็นทางเลือกทางธุรกิจที่ทำให้ผู้ประกอบการลงทุนต่ำกว่าการเปิดโรงงานน้ำดื่มเอง ทำให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้เร็วขึ้นและสามารถมุ่งความสนใจไปที่การตั้งราคา การสร้างแบรนด์ และการตลาดได้ทันที

ในด้านโอกาสทางธุรกิจ น้ำดื่มบรรจุขวดยังมีส่วนแบ่งตลาดสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ำดื่มสำหรับครัวเรือน หรือสำหรับกิจการในชุมชน ด้วยต้นทุนต่อขวดที่ถูกว่าการรับน้ำดื่มจากผู้ประกอบการรายใหญ่ ๆ แต่สามารถขายได้ในราคาที่เท่ากัน ทำให้การผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์สามารถทำกำไรได้มากกว่า

นอกจากนี้บริการผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ยังเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ หรือสร้างการจดจำแบรนด์ได้ดียิ่งขึ้นได้ด้วย เช่นในธุรกิจ ร้านอาหาร รีสอร์ทที่มีบริการน้ำดื่มอยู่แล้ว หรือการใช้น้ำดื่มในการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการขาย การเลือกผลิตน้ำดื่มแบรนด์ตัวเองนอกจากลดต้นทุนน้ำต่อขวดและยังสามารถใช้ขวดน้ำในมือของผู้บริโภคเป็นพื้นที่ในการโฆษณาธุรกิจของคุณไปในตัว

ถือเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการในการมองหาโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ทั้งในแง่ของการสร้างธุรกิจหลักเป็นน้ำดื่มบรรจุขวด หรือการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเพื่อต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่ หากวันนี้คุณพร้อมเดินหน้าธุรกิจน้ำดื่มแล้ว แต่ยังขาดข้อมูลต่าง ๆ ลองศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์โดยติดต่อโดยตรงมาที่เราได้ทันที ไม่แน่ว่าธุรกิจนี้ อาจจะกลายเป็นธุรกิจต่อยอดรายได้ของคุณก็ได้