fbpx

น้ำเหมือนกันอย่าเชื่อว่าปลอดภัย หยุดใช้น้ำจากการผลิตน้ำดื่มที่ไม่มี อย.

อย่างที่รู้กันดีว่า น้ำเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกายคนเราถึง 80% ดังนั้นคนที่ดื่มน้ำเป็นประจำก็จะทำให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นปกติ แต่สิ่งที่ต้องระวังจากการดื่มน้ำก็คือ ความสะอาดและปลอดภัยของน้ำ รวมไปถึงคุณค่าทางโภชนาการของน้ำที่ยังมีครบถ้วน ทั้งนี้เราควรเลือกดื่มน้ำจากโรงงานผลิตน้ำดื่มที่เชื่อถือได้ และมีกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล มี อย.รับรองความปลอดภัย เพราะสมัยนี้มีน้ำดื่มจำหน่ายออกมาเหมือนกันมากมาย แต่ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยไปทั้งหมด เพราะบางแบรนด์ผลิตน้ำดื่มออกมาไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดโทษและผลเสียมากมายต่อร่างกายผู้ดื่ม ซึ่งวันนี้เราจะพาคุณไปดูว่าน้ำดื่มแบบไหนที่จัดเป็นน้ำดื่มอันตรายที่เราควรหลีกเลี่ยงและห่างไกลจากมันให้มากที่สุด ข้อมูลจะเข้มข้นแค่ไหน เราไปดูกัน

น้ำดื่มแบบไหนไม่ปลอดภัย ที่เราควรห่างไกลจากมัน

1.ไม่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ก็หมายถึงน้ำดื่มที่ไม่มี อย. หรือเครื่องหมายสากลรองรับ เนื่องจากมีกระบวนการผลิตน้ำดื่ม ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสากล หรือ อย.ไทย กำหนดไว้

2.น้ำดื่มที่ไม่ได้นำระบบฆ่าเชื้อโรคเข้ามาใช้ หมายถึงโรงงานผลิตน้ำดื่มที่ไม่ได้นำระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน และรังสีอุลตร้าไวโอเลตเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต จึงทำให้น้ำดื่มยังคงเจือปนไปด้วยเชื้อโรค จุลินทรีย์ แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต และโลหะหนักอยู่

3.น้ำที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ขวดพลาสติกขุ่น หรือพลาสติกบางมาก ขวดบุบเบี้ยว มีรอย ฝาปิดไม่สนิท ฉลากไม่ระบุโรงงานผลิตน้ำดื่ม รวมถึงวัน/เดือน/ปี ที่ผลิตและหมดอายุอย่างชัดเจน

4.น้ำดื่มที่มีการเก็บรักษาไม่ดี เช่น โรงงานนำน้ำดื่มมาเก็บไว้ในที่ ๆ มีอุณภูมิสูง มีแสงแดดจัด ซึ่งมีผลทำให้คุณภาพของน้ำลดลง และอาจทำให้พลาสติกเมื่อโดนความร้อนจัด ๆ อาจละลายเจือปนมากับน้ำ เมื่อเราดื่มกินเข้าไปจึงทำให้ได้รับอันตราย


5.น้ำดื่มที่หมดอายุ แน่นอนว่า น้ำก็ยังมีอายุของมันในการรักษาคุณภาพของน้ำ ดังนั้นเราควรดูวัน/เดือน/ปี หมดอายุข้างฉลากให้ชัดเจน หากน้ำไม่มีฉลากที่ขวด หรือไม่ได้ระบุวันหมดอายุ เราก็ควรหลีกเลี่ยง เพราะแสดงให้เห็นว่า โรงงานผลิตน้ำดื่มไม่มีความไม่โปร่งใสต่อผู้บริโภค

และทั้งหมดนี้ก็จัดเป็นน้ำดื่มที่มีกระบวนการผลิตน้ำดื่มที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพและความปลอดภัย ที่เราควรหลีกเลี่ยงและห่างไกลจากมันให้มากที่สุด ขณะเดียวกันก็ควรเลือกดื่มน้ำจากโรงงานผลิตน้ำดื่มที่เชื่อถือได้ มีมาตรฐานสากลรองรับ มีฉลากข้างขวดบอกวันที่ผลิตและหมดอายุอย่างชัดเจน มีการเก็บรักษาเพื่อคงคุณภาพของน้ำในอุณภูมิที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ดื่มน้ำที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและปลอดภัยนั่นเอง