fbpx

เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อเลือกใช้งานผู้รับผลิตน้ำดื่มที่วางใจได้

ปัจจุบันการดื่มน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือน้ำฝน เป็นสิ่งที่เริ่มพบเห็นได้น้อยลงทุกที เนื่องจากผู้คนในยุคสมัยนี้ส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งแหล่งน้ำ ทั้งคุณภาพอากาศที่นับวันก็จะยิ่งเสื่อมโทรมลงมากเพิ่มขึ้นทุกที ทำให้น้ำดื่มที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานจากผู้รับผลิตน้ำดื่ม กำลังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสูงเป็นอย่างมากในขณะนี้ มากขนาดที่ว่ากลายเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่นักธุรกิจที่มองเห็นช่องทางทำเงินนี้ได้เลยทีเดียว แต่อย่างไรก็ดีเนื่องจากปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการรับผลิตน้ำดื่มเป็นจำนวนมากด้วยกัน ดังนั้นทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้สามารถคัดเลือกผู้รับผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพและสามารถไว้วางใจได้ ก็คือการเรียนรู้กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบของการผลิตน้ำดื่ม เพื่อให้สามารถมีความรู้เพียงพอที่จะใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการผลิตของผู้ให้บริการแต่ละเจ้าได้นั่นเอง

โดยกระบวนการขั้นตอนในการผลิตน้ำดื่มที่ผู้บริการรับผลิตน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานมักนิยมผลิตกัน ประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.ขั้นตอนการกรองสิ่งสกปรกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศษผง หรือตะกอนแขวนลอยออกจากน้ำที่จะใช้ในการผลิตน้ำดื่ม เพื่อลดความขุ่นของน้ำ เป็นขั้นตอนวิธีการที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำทางกายภาพเบื้องต้น ซึ่งส่วนมากวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้เป็นตัวกรองมักเป็นวัสดุที่สามารถหาได้ง่าย และราคาไม่แพง ยกตัวอย่างเช่น การใช้ทราย การใช้ผงถ่านแอนทราไซต์ หรือการใช้วัสดุทั้งสองชนิดนี้ร่วมกัน เป็นต้น

2.ขั้นตอนการกำจัดตะกอนสนิม หินปูน และความกระด้างออกจากน้ำดิบโดยการกรอง ซึ่งผงกรองที่ผู้รับผลิตน้ำดื่มส่วนใหญ่นิยมใช้กันในขั้นตอนนี้ก็คือ “ผงกรองเรซิน”

3.ขั้นตอนการกำจัดกลิ่น สี และปริมาณคลอรีนออกจากน้ำ โดยอาศัยวัสดุประเภทผงถ่านคาร์บอนเป็นตัวกรอง

4.ขั้นตอนการกำจัดเอาแบคทีเรียที่อาจก่อให้เกิดโรคออกจากน้ำ โดยการกรองด้วยตัวกรองที่เป็นเซรามิค

วิธีการต่าง ๆ ข้างต้นเป็นขั้นตอนที่ผู้รับผลิตน้ำดื่มใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำดื่มสะอาด แต่ในเรื่องของระบบอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องกรอง ที่ผู้ผลิตจะเลือกนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการกรองแบบรีเวอร์สออสโมซิส ระบบการกรองแบบการใช้รังสี UV หรือจะเป็นระบบการกรองแบบ UF หรือจะเป็นใช้ทั้งสองระบบร่วมกันนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและความพร้อมของผู้ผลิตแต่ละราย เพราะแต่ละระบบการกรองก็มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่แตกต่างกัน และแต่ละระบบต่างก็มีข้อดีข้อเสียให้พิจารณาได้แตกต่างกันตามไปด้วย

อย่างไรก็ตามไม่ว่าทางผู้ให้บริการรับผลิตน้ำดื่มจะใช้ระบบการกรองแบบใด แต่ขั้นตอนวิธีการกรองเบื้องต้นที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่มนั้นไม่แตกต่างกันมากนัก ขอเพียงทราบขั้นตอนเหล่านั้นอย่างละเอียดก็จะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการผู้รับผลิตน้ำดื่มที่วางใจได้ ทั้งในเรื่องของความสะอาดและคุณภาพที่ดีของน้ำดื่มอย่างแน่นอน