fbpx

5 เรื่องต้องรู้ ก่อนเลือกใช้บริการรับผลิตน้ำดื่มให้ได้คุณภาพ

น้ำเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ อาจกล่าวได้ว่าที่สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ก็เพราะโลกมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากถึง 3 ใน 4 ส่วน ถึงแม้ว่าปริมาณสัดส่วนน้ำจืดที่มนุษย์เราสามารถใช้ดื่มได้จะมีน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนน้ำทั้งหมดก็ตาม และด้วยเหตุนี้เองอุตสาหกรรมผลิตน้ำดื่มจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในโลกยุคปัจจุบัน ดังนั้นสำหรับใครก็ตามที่กำลังมองหาบริการรับผลิตน้ำดื่มเพื่อใช้ในการทำธุรกิจ ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกใช้บริการรับผลิตน้ำดื่มให้ได้คุณภาพ 5 ข้อต่อไปนี้

1.แหล่งน้ำดิบที่ใช้ สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของธุรกิจการผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อขายนั้น การจะเลือกรับบริการผลิตน้ำดื่มจากโรงงานใด จำเป็นต้องทราบถึงที่มาของแหล่งน้ำดิบที่โรงงานนั้น ๆ ใช้ ว่าเป็นแหล่งน้ำดิบที่ได้จากแหล่งน้ำผิวดิน ได้แก่ น้ำจากแม่น้ำลำคลองทั่ว ๆ ไป หรือใช้น้ำประปาที่ผ่านกระบวนการทำให้น้ำสะอาดเบื้องต้นมาแล้ว หรือจะเป็นแหล่งน้ำใต้ดินที่จะทำให้ได้น้ำที่มีแร่ธาตุสูงกว่าน้ำผิวดิน เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบถึงความสะอาด และเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุนต่อไป

2.ทำเลที่ตั้งโรงงานของผู้ให้บริการรับผลิตน้ำดื่ม แน่นอนว่าการผลิตน้ำดื่มให้สะอาด ทำเลที่ตั้งของโรงงานเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นอันดับต้น ๆ เพราะหากโรงงานผลิตน้ำสะอาดนั้นตั้งอยู่ในที่ที่ไม่ควร เช่น ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งฝังกลบขยะ หรือใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมหนัก ที่อาจก่อให้เกิดโอกาสการปนเปื้อนจากโลหะหนักต่าง ๆ เช่น ตะกั่ว แคดเมียม สารหนู ลงสู่แหล่งน้ำที่นำมาใช้ทำเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำดื่ม ซึ่งอาจมีผลต่อความน่าเชื่อถือของคุณภาพน้ำดื่มที่ผลิตได้นั่นเอง

3.มีบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือไม่ ปัจจุบันรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องที่จะมองข้ามไปไม่ได้เป็นอันขาด เพราะถือเป็นจุดขายอย่างหนึ่งที่จะทำให้น้ำดื่มที่มีวางจำหน่ายแข่งขันกันอย่างมากมายในท้องตลาดนั้นโดดเด่นน่าสนใจขึ้นมาได้ และหากทางผู้รับผลิตน้ำดื่มมีบริการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้พร้อมกับการผลิตน้ำดื่ม ก็จะเป็นการประหยัดเวลาในกระบวนการทำงานตรงนี้ไปได้เป็นอย่างมาก ยิ่งหากทางผู้รับผลิตเคยมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ และมีผลงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพึงพอใจด้วยแล้ว ยิ่งเป็นข้อดีที่น่าร่วมงานด้วยเป็นอย่างมาก


4.ระบบผลิตน้ำดื่มที่ผู้ให้บริการรับผลิตน้ำดื่มใช้ แน่นอนว่าระบบผลิตน้ำดื่มที่แต่ละโรงงานใช้กันนั้นมีอยู่หลายระบบด้วยกัน ดังนั้นการจะจ้างผลิตน้ำดื่ม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบว่าระบบผลิตน้ำดื่มที่ทางผู้รับผลิตใช้นั้นเป็นระบบอะไร เพื่อดูว่าตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ และตรงกับต้นทุนที่เรามีมากน้อยอย่างไร

5.โรงงานผลิตน้ำดื่มได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด โดยจะต้องเลือกโรงงานที่มีมาตรฐานรับรองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำดื่ม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ยุ่งยากตามมาภายหลัง และเพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจผลิตน้ำดื่มคุณภาพที่ตั้งใจทำนั้นต้องยุติลงกลางคันในอนาคต

จะเห็นได้ว่าการที่จะทำธุรกิจน้ำดื่มให้ได้คุณภาพนั้น หากเราไม่ได้ลงมือผลิตน้ำด้วยตนเองตั้งแต่กระบวนการแรก จำเป็นที่จะต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยให้บริการรับผลิตน้ำดื่ม เพื่อให้ธุรกิจผลิตน้ำดื่มสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ดังนั้นก่อนจะเลือกผู้ให้บริการรายใด อย่าลืมใส่ใจเรื่องน่ารู้ 5 ข้อดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจที่ตั้งใจทำนั้นประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งความปรารถนาไว้