fbpx

ข่าวสาร

บริการผลิตน้ำดื่ม กับมาตรฐานสำคัญที่ห้ามมองข้าม

น้ำดื่มเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตมนุษย์ เมื่อน้ำดื่มได้กลายมาเป็นสินค้าบริโภคที่จำเป็นมากในปัจจุบัน บริการผลิตน้ำดื่มจึงเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสุขภาพของคนในสังคมไปโดยปริยาย คุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มในกระบวนการผลิตจึงเป็นสิ่งสำคัญและต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก ในปัจจุบันบริการผลิตน้ำดื่มถูกพัฒนาขึ้นจนเป็นระดับอุตสาหกรรม ที่ทำมีศักยภาพในการผลิตสูงกว่าในอดีต ทั้งในแง่ปริมาณและความเร็ว โดยยังคงคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มให้ดีเช่นเดิมหรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เมื่ออุตสาหกรรมน้ำดื่มเติบโตขึ้น ย่อมมีผู้ให้บริการผลิตน้ำดื่มเข้ามาแข่งขันกันมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีวิธีการคุมครองผู้บริโภคให้ได้รับน้ำดื่มที่มีคุณภาพ จึงเกิดการกำหนดมาตรฐานขึ้นมาเพื่อควบคุมผู้ผลิตน้ำดื่มให้ปฏิบัติตาม เรียกว่าหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิต หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) GMP คือ อะไร GMP เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่ต้องดำเนินการในการผลิต เพื่อให้ได้อาหารหรือเครื่องดื่มที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค จากกระแสความตื่นตัวของผู้บริโภคในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่ม จึงเกิดเป็นกฎหมายให้ผู้ผลิตอาหารต้องปฏิบัติตาม ในประเทศไทยได้มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับ GMP หรือหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตน้ำดื่ม ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิด สนิท (ฉบับที่ 3) GMP น้ำบริโภคได้มีการกำหนดครอบคลุม 11 ประเด็น ได้แก่ สถานที่ตั้งและอาคารที่ผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต แหล่งน้ำ การปรับปรุงคุณภาพน้ำ ภาชนะบรรจุ สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน การสุขาภิบาล บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน และบันทึกและรายงาน จะเห็นได้ว่ามาตรฐาน […]

บริการรับผลิตน้ำดื่มกรุงเทพ จุดเริ่มต้นธุรกิจน้ำดื่มของคุณ

น้ำดื่มเป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ บริการรับผลิตน้ำดื่มกรุงเทพจึงยังเป็นธุรกิจที่มีความต้องการ และช่วยตอบสนองธุรกิจน้ำดื่มอยู่เสมอ ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทางเลือกในการดื่มน้ำกลายเป็นช่องทางธุรกิจโดยเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสังคมเมือง สภาพความเป็นอยู่และพฤติกรรมผู้บริโภคทำให้คนเมืองมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตเพื่อจะไปโฟกัสกับภาระกิจหน้าที่การงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องการมีสุขภาพที่ดีไปพร้อม ๆ กัน และแน่นอนว่าน้ำสะอาด คือ ปัจจัยสำคัญในการมีสุขภาพที่ดี ด้วยความต้องการน้ำดื่มของผู้บริโภค และกระแสการรักสุขภาพยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง นี่จึงยังเป็นช่องทางในการก้าวขึ้นมาของน้ำดื่มแบรนด์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ที่มีความต้องการทวีคูณเป็นเท่าตัว จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเริ่มต้นธุรกิจนี้ การเข้าสู่ธุรกิจน้ำดื่มในปัจจุบันง่ายและสะดวกขึ้น และที่สำคัญต้นทุนกลับถูกลงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และบริการต่าง ๆ เช่น บริการรับผลิตน้ำดื่มกรุงเทพจากโรงงานน้ำดื่มที่มีประสบการณ์ และมีมาตรฐานสูง ที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องเปิดโรงงานของตัวเอง แต่สามารถใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำดื่มในพื้นที่กรุงเทพ เมืองหลวงที่มีประชากรกว่า 5 ล้านคน รวมถึงคนที่ย้ายที่อยู่มาทำงานในเมือง และยังมีนักท่องเที่ยวอีก กว่า 20 ล้านคนต่อปี ด้วยพื้นที่มี่มีผู้บริโภคมากมาย หลากหลาย บริการรับผลิตน้ำดื่มกรุงเทพ จึงสามารถสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณผ่านผลิตภัณฑ์น้ำดื่มคุณภาพได้มาตรฐาน และข้อได้เปรียบในแง่ของค่าขนส่งที่มักจะมีบริการส่งฟรีจากโรงงานอีกด้วย บริการรับผลิตน้ำดื่มกรุงเทพ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารธุรกิจแบบที่ง่ายขึ้น โดยไปโฟกัสไปที่การเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่งเสริมการตลาด การทำราคา การสร้างแบรนด์ รวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภค โดยไม่ต้องมายุ่งยากในการบริหารงานของฝ่ายผลิต ในปัจจุบันพื้นที่ต่าง ๆ ได้เกิดสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแบบใหม่ที่เปลี่ยนโลกการขายสินค้าไปแบบสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็น Platform […]

จับ Insight คนเมือง สร้างโอกาสให้กับธุรกิจน้ำดื่มของคุณ

เชื่อว่าเมื่อ 40-50 ปีก่อน การซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติกเป็นเรื่องใหม่ของผู้บริโภค เพราะมีวิธีการดื่มน้ำจากแหล่งน้ำทางเลือกอื่น ๆ ที่ประหยัดกว่า และโรงงานน้ำดื่มกรุงเทพยังไม่ได้มีมาตรฐานที่ดีในการควบคุมการผลิตเช่นทุกวันนี้ ในยุคนั้นแม้ว่าผู้บริโภคหลายคนจะอยากซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ก็ไม่ใช่ว่าจะมีสินค้าให้เลือกซื้อได้อย่างสะดวกสบายเช่นในปัจจุบัน แต่ภาพจำเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป เมื่อคนในยุคปัจจุบันชินตาและเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดได้ง่าย ไม่รู้สึกว่าราคาแพงเกินไป เช่น ในวันที่อากาศร้อน ภาพน้ำขวดพลาสติกใสแช่เย็น ๆ น่าจะกลายเป็นภาพในความคิดของหลาย ๆ คน การเปลี่ยนแปลงที่เป็นตัวแปรสำคัญ ย่อมหนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมเมืองที่อัดแน่นไปด้วยผู้คน การกระจายสินค้าที่ครอบคลุมทั่วถึง และรวมไปถึงการไหลเวียนข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว การเข้าใจคนเมืองย่อมเห็นเทรนด์ของธุรกิจ ทั้งจะเป็นประโยชน์ในการเข้าใจกลุ่มลูกค้าคนเมือง และการนำไปปรับใช้กับลูกค้าในท้องถิ่น บทความนี้จะเสนอ 6 Insight คนเมือง ที่จะสร้างโอกาสให้กับธุรกิจน้ำดื่มของคุณ จากมุมมองของโรงงานน้ำดื่มกรุงเทพ กระแสรักสุขภาพคนเมือง ต้องการความสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน กิจกรรมหลากหลาย คนเมืองมีกิจกรรมมากมาย ตลอดเวลา และทุกกิจกรรมย่อมต้องมีน้ำดื่มอยู่ด้วยเสมอ วิถีชีวิตที่ผู้คนเร่งรีบ ต้องการความสะดวกสบาย ต้องการที่จะซื้อน้ำดื่มที่ไหนและเมื่อไหร่ก็ได้ การพกพาและการดื่มต้องทำได้สะดวก ความคุ้มค่า ตามขนาดของขวดน้ำที่แตกต่างในการใช้งาน เช่น ขวดใหญ่ราคาประหยัด หรือขวดเล็กราคาย่อมเยาว์สำหรับคนดื่มน้ำน้อยหรือเพื่อพกพา รวมถึงโปรโมชั่น ดี ๆ จะทำให้ยอดขายสูงขึ้น กระแสรักโลกและสิ่งแวดล้อม […]

ลงทุนกับสินค้าที่ขาดไม่ได้ เลือกลงทุนในธุรกิจผลิตน้ำดื่ม

สินค้าที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการค้นหาอยู่เสมอ และไม่เพียงแค่เป็นสินค้าที่ต้องการเท่านั้น แต่ผู้บริโภคต้องยินดีพร้อมจ่ายเสมอด้วย “น้ำดื่ม” เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการขนาดที่เรียกได้ว่าขาดไม่ได้ จึงกลายเป็นกลุ่มสินค้าที่ทำให้ธุรกิจผลิตน้ำดื่มเติบโตขึ้นอยู่ตลอด และจะเติบโตต่อไปตราบเท่าที่ผู้บริโภคยังต้องดื่มน้ำสะอาด กระแสรักสุขภาพเองก็มีส่วนช่วยต่อค่านิยมในการดื่มน้ำ ไม่ว่าจะเป็นต้องการเลือกดื่มน้ำที่สะอาดและปลอดภัย การดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวัน และการดื่มน้ำเปล่าที่ดีกว่าน้ำหวาน หรือน้ำอัดลมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การที่ผู้คนมีความรู้มากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากข้อมูลข่าวสารและการโฆษณาในช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เร่งรีบและต้องการความสะดวกสบาย ก็มีส่วนทำให้น้ำดื่มที่สะอาดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น แม้ความต้องการน้ำดื่มมีมากขึ้น การแข่งขันทางธุรกิจผลิตน้ำดื่มก็มีมากตามไปด้วย แม้แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ครองความเป็นเจ้าตลาดอยู่ ก็จะต้องอยู่ในสงครามการแข่งขันนี้ที่มีมายาวนานแล้ว ในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อย ที่ไม่ได้สนใจว่าน้ำที่ดื่มมียี่ห้ออะไรขอแค่ดับกระหายได้ก็พอ ยิ่งไปกว่านั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ยิ่งทำให้ความท้าทายของธุรกิจมีมากขึ้น เช่นเดียวกับโอกาสที่มีมากขึ้นและเร็วขึ้นสำหรับนักธุรกิจหน้าใหม่เช่นกัน ในขณะที่การแข่งขันของผลิตภัณฑ์น้ำดื่มยังคงแข่งขันกันด้วยโปรโมชั่นและการลดราคา แต่ทิศทางของการทำธุรกิจผลิตน้ำดื่มในปัจจุบันเริ่มเป็นไปด้วยการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของตัวเอง หรือสร้างความจดจำให้กับแบรนด์ เช่นกัน เห็นได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แค่การเสนอว่าน้ำสะอาดมีคุณภาพเช่นไรอย่างแต่ก่อน แต่มีการถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์มากขึ้น แสดงออกถึงบุคลิกของแบรนด์มากขึ้น และมีความเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น ทิศทางของการเจาะกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะนี้เอง ที่จะเปิดทางให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่สามารถเข้าแข่งขันได้สะดวกขึ้น ขอเพียงมองเห็นช่องทางธุรกิจ เช่น ความได้เปรียบของชุมชนท้องถิ่น ความพร้อมเรื่องฐานลูกค้าในชุมชน หรือมีช่องทางในการเข้าถึงธุรกิจขนาดเล็กในชุมชน ช่องทางเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างมั่นคงแน่นอน การลงทุนในธุรกิจผลิตน้ำดื่มอาจเริ่มต้นได้ตั้งแต่เงินหลักหมื่น เช่น ตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ หรือการจ้างผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดติดแบรนด์ หรือจำเป็นต้องใช้เงินหลักแสนหรือล้านเพื่อเปิดโรงงานผลิตน้ำดื่ม ผู้ประกอบการควรพิจารณาเรื่องฐานลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย ทำเลที่ตั้ง จุดแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด […]

ปรับเพื่อโดดเด่น ขวดน้ำและการออกแบบ ความแตกต่างที่แสดงตัวตนธุรกิจ

ในปัจจุบันการเริ่มต้นธุรกิจด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นนั้นสะดวกและรวดเร็วขึ้น ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้จึงมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันมากมายในตลาด เพียงแค่คุณมีสินค้าที่ดีและมีคุณภาพอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจของคุณโดดเด่น และทำให้ลูกค้าจดจำธุรกิจของคุณได้ การสร้างตัวตนทางธุรกิจหรือการสร้างแบรนด์เพื่อสื่อสาร เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเป็นที่จดจำของลูกค้าจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น หรืออาจจะใช้คำว่าต้องทำเพื่อความอยู่รอดก็ได้ ในธุรกิจน้ำดื่มบรรจุขวด การเริ่มต้นทำได้ง่ายขึ้นกว่าในอดีตโดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเปิดโรงงานน้ำดื่มด้วยตัวเอง โดยสามารถจ้างบริษัทผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด แล้วเข้าแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดได้เลย แต่น้ำดื่มบรรจุขวดก็เป็นเช่นเดียวกับสินค้าประเภทอื่น ที่คุณภาพที่ดีอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ธุรกิจคุณโดดเด่นได้ เพราะคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำดื่มกลายเป็น มาตรฐานขั้นพื้นฐานสำหรับผู้จะเริ่มธุรกิจไปแล้ว การสร้างตัวตนทางธุรกิจผ่านขวดน้ำและการออกแบบจึงได้กลายเป็นบริการสำคัญของบริษัทผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด ที่จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณ และโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวดเป็นทั้งสินค้าและพื้นที่ที่จะแสดงตัวตนทางธุรกิจของคุณได้พร้อมกัน ขวดน้ำและการออกแบบสามารถใช้สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างหลากหลาย หากลองเปิดดูผลงานที่ผ่านมาของบริษัทผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด จะพบว่ารูปทรงและสีสันของขวดสามารถใช้เป็นพื้นที่แสดงตัวตนทางธุรกิจของคุณได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบรรจุขวด หรือคุณจะเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าจดจำตัวตนทางธุรกิจของคุณด้วยการใช้พื้นที่บนบรรจุภัณฑ์ขวดน้ำดื่มสะท้อนอารมณ์ และแสดงตัวตนของธุรกิจออกไป ยิ่งในปัจจุบันมักจะมีผลิตภัณฑ์ออกใหม่มาให้เราเห็นบนชั้นสินค้าเสมอ โดยมีความแปลกตากว่าในอดีตมาก เหตุผลมาจากเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์จากบริษัทผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดที่มีการพัฒนาไปมาก ทำให้เกิดความเป็นไปได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์บนพื้นผิวพลาสติกที่ดีขึ้น ทำให้ฉลากถ่ายทอดโลโก้ สี ตัวหนังสือ ภาพ และองค์ประกอบศิลป์ ได้อย่างคมชัด และให้สีสันที่สมจริง หรือแม้แต่ฝาขวดพลาสติกก็สามารถเลือกสีสันได้จำนวนมากขึ้น มีสีใหม่ ๆ มากมายที่จะช่วยทำให้ขวดน้ำดื่มของคุณแตกต่างจากของที่มีอยู่เดิมในตลาด เทคโนโลยีที่ทำให้รูปทรงขวดมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่เพียงแค่แข็งแรงรับน้ำหนักได้ดี แต่ยังสามารถเพิ่มความโค้งที่ดูทันสมัย หรือลดทอนรายละเอียดเป็นขวดเรียบที่ดูเท่และเข้าถึงง่าย รวมไปถึงเทคโนโลยีชนิดของพลาสติก ที่นอกจากขวด PET ที่เป็นพลาสติกใสยอดนิยมแล้ว ด้วยกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงมีการพัฒนาขวด PLA พลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ที่ผลิตมาจากพืช เช่น […]

1 2 3 11